Fafo-rapporter

Rapportsøk

Nye norske muligheter innen sjømatindustri

Gudmund Hernes og Torbjørn Trondsen

Fafo-rapport 060

Nettutgave

Forskere på Fafo: Gudmund Hernes

Utgitt: 1986 Id-nr.: 060