Fafo-rapporter

Rapportsøk

Fleksibilitet eller faglighet?
En studie av innføringen av faget prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Fafo-rapport 2012:47

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen, Anna Hagen Tønder

Som ledd i evalueringen av Kunnskapsløftet, har Fafo i perioden 2007–2012 gjennomført et prosjekt om fag- og yrkesopplæringen. Utgangspunktet har vært innføringen av prosjekt til fordypning i yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole. Formålet har vært å undersøke i hvilken grad, på hvilken måte og under hvilke betingelser prosjekt til fordypning fremmer kompetanseutviklingen i fag- og yrkesopplæringen. Datagrunnlaget er en kombinasjon av kvalitative og kvantitative data. Det er tidligere publisert to delrapporter. Dette er sluttrapporten fra prosjektet.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20274