Skip to main content
  • Håkon Høst (red.

Kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Rapport 1 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

  • Fafo-rapport 2012:46
  • Fafo-rapport 2012:46

Dette er første rapport fra prosjektet "Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen". Rapporten er ikke basert på ny forskning eller nye data, men er tenkt som en introduksjon til forskningsfeltet og prosjektet. Den inneholder fire tematiske kapitler hvor forskerne presenterer litteraturgjennomgang, kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver på en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen.

Flere rapporter fra prosjektet:

Fafo-rapport 2014:20

Rapport 3 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Fafo-rapport 2013:23
Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på skoleopplæringen
Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen.

 

  • Publisert: 3. mars 2012
  • Ordrenr. 20273