Fafo-rapporter

Rapportsøk

FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2010:11

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard, Sissel C. Trygstad

Hvordan ser hverdagen for klubbene i Fellesorganisasjonen (FO) ut? Hvilke utfordringer møter tillitsvalgte som skal ivareta medlemmenes interesser på de ulike arbeidsplassene? Hvilke behov for bistand og oppfølging har hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte, og i hvilken grad støtter forbundets øvrige nivåer opp og yter god service til klubbene og medlemmene? Og er FOs organisasjonsstruktur tilpasset de behov som tillitsvalgte på klubbnivå har? Dette er spørsmål som blir belyst i denne rapporten, som også er et bidrag til den pågående debatten om FOs organisasjonsstruktur


Utgitt: 2010 Id-nr.: 20155