Skip to main content
  • Inger Lise Skog Hansen

Fra bostedsløs til varig bolig

Evaluering av forsøk med Housing first i Bergen og Sandnes

  • Fafo-rapport 2017:06
  • Fafo-rapport 2017:06

I denne rapporten presenterer vi resultatene fra en evaluering av to forsøk med den amerikanske modellen Housing first, ett i Bergen og ett i Sandnes. Hovedmålet for utprøving av Housing first i de to vestlandskommunene var å legge til rette for varig bosetting av og bedre livskvalitet for bostedsløse med rusmiddelavhengighet – og/eller psykiske lidelser. Modellen er basert på at  deltakerne raskt flytter inn i en ordinær permanent bolig integrert i et vanlig nabolag med fleksible og ambulante tjenester. Et kjernepunkt er sterk vektlegging av deltakernes valgfrihet knyttet til bolig og tjenester. I rapporten presenterer vi hvordan den amerikanske modellen er blitt operasjonalisert og innrettet for å prøves ut i en norsk sammenheng. Vi vurderer resultater både på tjenestenivå og på individnivå for deltakerne.

  • Publisert: 21. april 2017
  • Ordrenr. 20614

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Helse Vest