Fafo-rapporter

Rapportsøk

Fra sjø til land
Betydningen av sjøbasert erfaring i maritim næring fram mot 2020

Kaja Reegård og Jon Rogstad

Fafo-rapport 2012:22

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

Temaet for denne rapporten er hvilken betydning sjøfolks kompetanse og praktiske erfaring har for den maritime næringen i dag – og fram mot 2020. Vi spør: På hvilke måter og nivåer er sjøbasert erfaring og kompetanse viktig for å styrke næringen? Hvor vesentlig er praktisk og operasjonell erfaring fra sjø for kritiske faktorer som sysselsetting og innovasjon? Vi ser også på hvor i klynga sjøbasert erfaring er nødvendig, før vi til slutt løfter fram sjøfolks rolle for maritim klyngedynamikk.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20249