Skip to main content
  • Fafo-rapport 2012:23
  • Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder

Internopplæring i varehandelen

  • Fafo-rapport 2012:23
 

I denne rapporten beskriver vi blant annet hvordan dette opplæringstilbudet er sammensatt og hvilken betydning internopplæringen har for arbeidsmulighetene innenfor og utenfor varehandelen. Vi diskuterer også hvilken rolle internopplæringen spiller og kan spille i en videre kompetansepolitisk sammenheng. Rapporten er basert på kvalitative intervju i tre større handelsforetak, på flere spørreskjemabaserte undersøkelser og på data fra Lærevilkårsmonitoren.

  • Publisert: 11. februar 2012
  • Ordrenr. 20250
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-885-6 (papirutgave)ISBN 978-82-7422-886-3 (nettutgave)ISSN 0801-6143