Skip to main content
  • Anne Skevik Grødem

Statlige tilskuddsmidler mot fattigdom og sosial eksklusjon

Hvordan fungerer de lokalt?

  • Fafo-rapport 2012:24
  • Fafo-rapport 2012:24

Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter sju tilskuddsordninger mot fattigdom og sosial eksklusjon som deles ut til kommunene etter søknad. Denne rapporten kartlegger hvordan disse tilskuddsmidlene brukes lokalt, med vekt på om kommunene ser de ulike tilskuddene i sammenheng, om prosjektene finansiert av tilskuddene er forankret i lokale prioriteringer og behov, og hvordan kommunene samarbeider med Fylkesmannen. Rapporten tegner i all hovedsak et positivt bilde, men påpeker samtidig noen utfordringer. Et viktig budskap er at mange kommuner bruker tilskuddsmidlene til å utvikle nye metoder og samarbeidsformer i bekjempelsen av fattigdom og sosial eksklusjon, og at de etterspør mer oppmerksomhet om den innsatsen de gjør på dette området.

  • Publisert: 12. februar 2012
  • Ordrenr. 20251
Last ned publikasjonen