Fafo-rapporter

Rapportsøk

Godt sikret?
Kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet

Tone Fløtten

Fafo-rapport 116

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Begrepet økonomisk og sosial sikkerhet betegner hvilken trygghet en person har mot inntektsbortfall i ventede og uventede sosiale situasjoner som arbeidsløshet, uførhet, skilsmisse og pensjonering.

Denne boken inneholder en grundig gjennomgang av norske kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet. Hvilke forhold har betydning, hvordan er situasjonen for norske kvinner i dag og i hvilken grad dekkes behovene av eksisterende tilbud. Hvilke holdninger og kunnskaper har kvinner om privat økonomi.

Boken stiller spørsmål om hvordan behovene for økonomisk sikring kan dekkes. I hvilken grad bør det skje gjennom folketrygden, arbeidsgiverne, fagbevegelsen og forsikringsselskapene?

Utgitt: 1991 Id-nr.: 116