Skip to main content
  • Jens Chr. Andvig, Bjørne Grimsrud og Arne Melchior

Handelspolitikk og arbeidstakernes rettigheter

  • Fafo-rapport 244
  • Fafo-rapport 244
Forskjellen mellom arbeidsstandarder i ulike land reiser en rekke spørsmål. Blir våre egne standarder truet av økt import fra disse landene? Gir lave arbeidsstandarder et konkurransefortrinn som gjør at land med bedre arbeidsvilkår taper i konkurransen? Bør vi akseptere fri handel med slike land, eller begrense handelen med dem, for eksempel ved å innføre sanksjonsmuligheter i Verdens Handelsorganisasjon? Fører økt internasjonal handel til at arbeidsstandardene i ulike land presses nedover av konkurransen, eller er det tvert imot slik at økt handel fører til økonomisk vekst og bedre standarder? LO ba sommeren 1997 Fafo og NUPI om å gjennomføre en utredning om disse spørsmålene. Denne rapporten er et sammendrag av resultatene.
  • Publisert: 21. januar 1998
  • Ordrenr. 244
Last ned publikasjonen