Skip to main content
  • Fafo-rapport 541
  • Mona Bråten og Jørgen Svalund

HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet

  • Fafo-rapport 541
 

HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet ble etablert i 1993. Ett av
hovedmålene var å «få økt slagkraft og bedre koordinering av HMS-arbeidet
overfor medlemsbedriftene». Ordningen ble gjort permanent fra 1. januar
2000, og landsforeningene i NHO har fått tilskudd til å ansette en person
som utelukkende skal arbeide med HMS-problemstillinger. Store deler av
utgiftene til ordningen dekkes i form av lønnstilskudd fra
Arbeidsmiljøfondet i NHO, som også vedtar retningslinjene for HMSrådgiverne
i landsforeningene.

Denne evalueringen tar for seg to hovedspørsmål:

  1. Hvordan er HMS-rådgiverordningen organisert i NHO og landsforeningene, og er dette den beste måten å organisere HMS-arbeidet på?
  2. Hvordan fungerer HMS-rådgiverordningen som en del av NHO og     landsforeningenes service overfor medlemsbedriftene?
  • Publisert: 5. mars 2006
  • Ordrenr. 541
  • ISBN
    ISBN 82-7422-553-8ISSN 0801-6143