Skip to main content
  • Anna Hagen og Torgeir Nyen

Læreplasser i kommunesektoren – omfang og utfordringer

  • Fafo-rapport 540
  • Fafo-rapport 540

Temaet for denne rapporten er læreplasser i offentlig sektor, med vekt på kommunesektoren. Mangel på læreplasser er i dag en av hovedårsakene til at mange unge ikke fullfører videregående opplæring. Det er et problem for de som ikke får fullført sin utdanning. Samtidig er dette en utfordring for arbeidslivet, som ikke blir tilført nødvendig kompetanse. I rapporten spør vi om hvilke forhold som påvirker inntaket av lærlinger i og hva som kan gjøres for å øke antall læreplasser i offentlig sektor generelt og kommunene spesielt. Datagrunnlaget for rapporten er kvalitative og kvantitative undersøkelser som er gjennomført våren 2006.

  • Publisert: 4. mars 2006
  • Ordrenr. 540