Skip to main content
 • Fafo-rapport 199
 • Eivor Bremer Nebben

Hva skjer med lønnspolitikken?

Utvikling av lokale lønnssystem i offentlig sektor

 • Fafo-rapport 199
 

Ved inngangen til 1990-årene ble det innført nye lønnssystem i offentlig sektor. Disse skiller seg fra tidligere lønnssystem ved at lokale nivå får større innflytelse på lønnsfastsettelsen og det åpnes for mer individuell avlønning. Ett argument for å innføre denne typen lønnssystem var at markedsvurderinger og personvurderinger burde få en mer sentral plass i offentlig lønnspolitikk.

Denne rapporten tar for seg hvordan nye lønnssystem blir iverksatt lokalt, og stiller blant annet følgende spørsmål:

 • Hvordan skiller en desentral lønnsfastsettelse seg fra en sentral lønnsfastsettelse?
 • Hvor langt går virksomhetene i retning av å gi individuell avlønning?
 • Er lønnspolitikken blitt mer resultat- og prestasjonsorientert?
 • Hvem har størst innflytelse på den lokale lønnsfastsettelsen?
 • Hvilke utfordringer innebærer dette for fagbevegelsen?
 • Publisert: 3. februar 1996
 • Ordrenr. 199
 • ISBN
  ISBN 82-7422-159-1
Last ned publikasjonen