Skip to main content
 • Fafo-rapport 198
 • Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Midlertidige ansettelser i norsk arbeidsliv

Hvor mange, hvem, hvor og hvorfor?

 • Fafo-rapport 198
 

Av 1,84 millioner norske lønnstakere, har om lag 250 000 eller i underkant av 14 prosent en midlertidig ansettelse. Denne undersøkelsen er en av de første som ikke bare studerer utbredelsen av midlertidige ansettelsesforhold i hele arbeidsmarkedet, men også går nærmere inn på begrunnelsen for midlertidige ansettelser i forhold til Arbeidsmiljøloven.

De viktigste problemstillingene er:

 • Hvor mange lønnstakere har en midlertidig ansettelse?
 • Hvordan begrunnes midlertidige ansettelsesforhold?
 • Har de midlertidig ansatte skriftlig arbeidskontrakt?
 • Hvor langvarige er de midlertidige ansettelsesforholdene?
 • Hvem er de midlertidig ansatte, hvor mye og hvor arbeider de?

Undersøkelsen baserer seg på svar fra mer enn 11 000 lønnstakere, hvorav drøye 1400 har en midlertidig ansettelse.

 • Publisert: 2. februar 1996
 • Ordrenr. 198
 • ISBN
  ISBN 82-7422-158-3

Fafo-forskere