Skip to main content
  • Axel West Pedersen

Inntektsfordelingen blant alderspensjonister i ni OECD-land

  • Fafo-rapport 247
  • Fafo-rapport 247

I den løpende pensjonspolitiske debatten savnes det ofte pålitelig og relevant kunnskap om situasjonen i andre land. Hensikten med denne rapporten er å presentere en systematisk sammenligning av pensjonssystemene og inntektsfordelingen blant alderspensjonister i ni OECD-land.

  • Hva er de vesentligste likheter og forskjeller i pensjonssystemenes innretning mellom landene?
  • Er norske alderspensjonister rikere enn alderspensjonistene i andre land?
  • Er det stor forskjell mellom Norge og andre land når det gjelder sammensetningen av alderspensjonistenes inntekter?.
  • Er det mer eller mindre ulikhet og fattigdom blant norske alderspensjonister enn det man finner i andre land?

Undersøkelsen omfatter Australia, Canada, Danmark, Nederland, Norge, Tyskland, Storbritannia og USA. Dataene om alderspensjonistenes inntekter er hentet fra den såkalte Luxembourg Income Study.

  • Publisert: 24. januar 1998
  • Ordrenr. 247