Barnearbeid og næringslivets ansvar
Seminarrapport fra Utenriksdepartementets strategiseminar

Bjørne Grimsrud (red.)

Fafo-rapport 374

Nettutgave

Forskningstema: Barnearbeid og -mobilitet

Den 21. juni 2001 inviterte Utenriksdepartementet til et strategiseminar som fokuserte spesielt på barnearbeid og næringslivets ansvar. Seminaret var et samarbeid med Forskningsstiftelsen Fafo. Her ble norsk og skandinavisk næringsliv invitert til å komme med sine erfaringer i forhold til barnearbeid. Denne rapporten inneholder redigerte utdrag fra de innlegg som ble holdt på strategiseminaret samt en del nøkkeldokumenter for bedrifters standarder og kontrollrutiner. Framstillingen av disse eksemplene er forsøkt gjort slik at andre bedrifter kan ha mest mulig nytte av dem.Hovedproblemstillingene i rapporten er:
• Hvilke forventninger opinion, forbrukere og myndigheter har til næringslivet når det gjelder barnearbeid.
• Hvordan bedriftene rent praktisk går fram for å etablere standarder og kontrollrutiner.
• Hvordan andre aktører kan støtte opp om bedriftenes arbeid på dette området.

Utgitt: 2002 Id-nr.: 374