Fafo-rapporter

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Tilbudet til volds- og sedelighetsdømte
En gjennomgang av fem tiltak

Christine Friestad

Fafo-rapport 488

Nettutgave

Denne rapporten presenterer fem ulike tiltak rettet mot personer dømt for volds- eller sedelighetskriminalitet. Arbeidet med rapporten er gjennomført på oppdrag fra Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS). Formålet med prosjektet har vært å skaffe informasjon om tilbudet til domfelte med volds- og sedelighetsproblematikk og de resultatene som fremkommer av dette arbeidet. Rapporten er utarbeidet på grunnlag av en gjennomgang av skriftlig materiale om hvert tiltak, og intervjuer med deltakere og de som driver tiltakene. Rapporten gir konkrete innspill til hvert enkelt av tiltakene, og peker på noen sentrale hovedtemaer som det er viktig å diskutere fremover i det videre arbeidet med den faglige utviklingen av tilbudet til volds- og sedelighetsdømte.

Utgitt: 2005 Id-nr.: 488