Fafo-rapporter

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Velferd og produksjon
Konkurranseevnen og samspillet mellom offentlig og privat sektor

Svein Ole Borgen, Tori Grytli og Dag Stokland

Fafo-rapport 147

Nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Dette er en av fem rapporter Fafo utfører for prosjektet "Norge som industrinasjon", på oppdrag fra LO og NHO via "Hovedorganisasjonenes Fellestiltak - Næringsutvikling".

Spørsmålet som stilles i rapporten er hvordan samspillet mellom offentlig og privat sektor kan bedres for å bidra til å øke konkurransekraften i bedrifter som produserer i Norge. Økt konkurranseevne kan i utgangspunktet oppnås ved redusert kostnadsvekst eller bedret produkt- og bedriftsutvikling. I rapporten legges det vekt på myndighetenes rolle knyttet til den bedrifts- og utviklingsorienterte tilnærmingen til økt konkurranseevne. Følgende temaer beskrives og drøftes:

  •     Koplingspunktene mellom offentlig og privat sektor
  •     Stor eller liten offentlig sektor, hva er best?
  •     Konkurranseevnen slik vi vanligvis beskriver den
  •     Konkurranseevne i bedrifter og nettverk
  •     Regionale samarbeidsmønstre i næringsutviklingen

Utgitt: 1993 Id-nr.: 147