Fafo-rapporter

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Vi går et stykke vei sammen med dem, ikke for dem
En kartlegging av arbeidsmarkedstiltaket arbeidsforberedende trening - AFT

Jorun Andreassen og Thomas Lorentzen

Fafo-rapport 384

Nettutgave

AFT er Aetat sitt lavterskeltiltak, og det er rettet mot yrkeshemmede arbeidssøkere med usikre yrkesmessige forutsetninger og med behov for tett og bred oppfølging. Formålet med AFT er å kartlegge deltakernes totale ressurser og utviklingsmuligheter i forhold til arbeidsmarkedet, samt å sette dem i stand til å fungere i forhold til de krav som arbeidslivet stiller, både i forhold til direkte arbeidsrelaterte ferdigheter og sosial fungering.

I denne rapporten foretar vi en kartlegging av AFT med utgangspunkt i retningslinjene for tiltaket. I hvilken grad tilfredsstiller AFT de krav som stilles i retningslinjene? Kartleggingen belyser ulike sider ved AFT:

• Organisering
• Kompetanse
• Målgruppe
• Kapasitetsutnyttelse
• Lokal etterspørsel og tilpasning
• Innhold
• Tverrfaglig samarbeid
• Kjennetegn ved deltakerne

Rapporten viser at AFT er et velfungerende tiltak som i stor grad følger tiltakets retningslinjer, men det avdekkes også forbedringspotensialer på flere områder. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Utgitt: 2002 Id-nr.: 384