Fafo-rapporter

Rapportsøk

Ja, vi elsker...
Stø kurs for den norske samarbeidstradisjonen

Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2009:27

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad

Det er en grunnleggende tro på den norske samarbeidsmodellen i arbeidslivet. På tvers av de klassiske motsetningene mellom arbeidstakere og arbeidsgivere – og politiske skillelinjer – er det sterk oppslutning om at samarbeidslinja er til det beste for Norge.
Denne rapporten er i hovedsak basert på 21 intervjuer med sentrale aktører i arbeids- og samfunnslivet. Målet er å videreformidle deres syn på hvordan den norske arbeidslivsmodellen vil utvikle seg. Intervjuobjektene har blant annet fått spørsmål om partssamarbeid, lønnsforskjeller, fagorganisering, forhandlingsklima, arbeidstid og internasjonalisering av arbeidslivet. NITO, som er oppdragsgiver, har med dette villet løfte blikket og se noen år framover i tid.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20117