Skip to main content
  • Fafo-rapport 2009:27
  • Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad

Ja, vi elsker...

Stø kurs for den norske samarbeidstradisjonen

  • Fafo-rapport 2009:27
 

Det er en grunnleggende tro på den norske samarbeidsmodellen i arbeidslivet. På tvers av de klassiske motsetningene mellom arbeidstakere og arbeidsgivere – og politiske skillelinjer – er det sterk oppslutning om at samarbeidslinja er til det beste for Norge.
Denne rapporten er i hovedsak basert på 21 intervjuer med sentrale aktører i arbeids- og samfunnslivet. Målet er å videreformidle deres syn på hvordan den norske arbeidslivsmodellen vil utvikle seg. Intervjuobjektene har blant annet fått spørsmål om partssamarbeid, lønnsforskjeller, fagorganisering, forhandlingsklima, arbeidstid og internasjonalisering av arbeidslivet. NITO, som er oppdragsgiver, har med dette villet løfte blikket og se noen år framover i tid.

  • Publisert: 20. februar 2009
  • Ordrenr. 20117
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-685-2ISSN 0801-6143