Fafo-rapporter

Rapportsøk

Lesbiske og homofile i Sápmi
En narrativ levekårsundersøkelse

Arne Backer Grønningsæter og Bjørn Richard Nuland

Fafo-rapport 2009:26

Nettutgave

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Arne Backer Grønningsæter

Samer har hittil nesten vært «glemt» i forskningen om homofiles og lesbiskes situasjon. Usynliggjøringen har som konsekvens at det i dag finnes lite informasjon om lesbiske og homofile samers livssituasjon. Denne rapporten har som mål å gi mer kunnskap om hvordan det er å leve som lesbisk og homofil same i dag. Gjennom en narrativ tilnærming prøver vi å bidra til synliggjøring av denne gruppa. Samisk kultur og identitet er viktig for informantene. De har opplevd avvisning og diskriminering, men er samtidig stolte av å være både same og lesbisk eller homofil. Rapporten har samisk sammendragskapittel.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20116