Skip to main content
  • Siri Gloppen

Korttidsansettelser i elektrobransjen

Nødvendig fleksibilitet?

  • Fafo-rapport 163
  • Fafo-rapport 163

Bruken av korttidsansettelser i norsk arbeidsliv er gjenstand for økende oppmerksomhet. Er slike arbeidskontrakter nødvendige i et marked med hardere konkurranse? Eller er dette ugress som fortrenger fast arbeidskraft, bryter ned arbeidstakernes rettigheter og fører bedriftene inn i en usunn konkurranse som undergraver forsvarlig drift og faglig kvalitet?

Denne rapporten gir et bilde av forholdene i elektrobransjen, og den belyser følgende spørsmål:

  • Hvor utbredt er bruken av korttidsansettelser?
  • Hva er årsakene til at slike ansettelsesformer tas i bruk?
  • Hvilke konsekvenser har det for den enkelte arbeidstaker, for fagbevegelsen, for bedriftene og for bransjen?
  • Hvilke holdninger har de tillitsvalgte og bedriftenes ledelse til korttidsansettelser?

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund.

  • Publisert: 18. januar 1994
  • Ordrenr. 163