Fafo-rapporter

Rapportsøk

Kvalifisering for alle
Utfordringer ved obligatorisk introduksjonsordning for nyankomne flyktninger

Monica Lund

Fafo-rapport 414

Last ned nettutgave

Forskningstema: Integrering for nyankomne flyktninger, Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak

I alt 26 kommunale forsøkprosjekter har gjort forsøk med heldags introduksjonsprogram for flyktninger over en fireårs periode. Evalueringen av de 16 første prosjektene ble avsluttet i 2001. Dette er en evaluering av de ti siste prosjektene og baserer seg på intervjuer med representanter fra flere involverte etater samt intervjuer med deltakerne selv.

Fra 1. september 2004 vil den nye introduksjonsloven gjøre det obligatorisk for alle kommuner som bosetter flyktninger å tilby introduksjonsprogram til samtlige nyankomne flyktninger med behov for grunnleggende kvalifisering.

Denne rapporten peker på en del utfordringer ved å tilby introduksjonsprogram for alle nyankomne flyktninger. Flere sentrale spørsmål blir også belyst i rapporten: Hvordan kan og bør et heldags introduksjonsprogram settes sammen? Hvordan påvirker måten man organiserer et introduksjonsprogram på det kvalifiseringstilbudet flyktningene får? Hvordan påvirker innholdet i kvalifiseringstilbudet flyktningenes videre integrering i samfunnet? Hvilken rolle spiller frivillig sektor i integreringsarbeidet?

Utgitt: 2003 Id-nr.: 414

Summary