Skip to main content
  • Høst, Håkon (red.)

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på opplæringen i bedrift

Rapport 3 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

  • Fafo-rapport 2014:20
  • Fafo-rapport 2014:20

Dette er tredje rapport fra prosjektet Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen, et samarbeidsprosjekt mellom NIFU, Fafo, Universitetet i Bergen og Høyskolen i Oslo og Akershus. Prosjektet går fram til 2015 og tar for seg ulike temaer knyttet til kvalitet og kvalitetsarbeid i fag- og yrkesopplæringen. Denne rapporten behandler i hovedsak kvalitet, samt styring og vurdering av kvalitet i bedriftsdelen av yrkesopplæringen, men ser også på nyutdannede fagarbeideres plass i arbeidsmarkedet.

Flere rapporter fra prosjektet:

Fafo-rapport 2015:32
Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport

Fafo-rapport 2013:23
Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen.
Fafo-rapport 2012:46
Rapport 1 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen
 
  • Publisert: 6. oktober 2014
  • Ordrenr. 20367