Fafo-rapporter

Rapportsøk

Likeverdige tjenester?
Storbyenes tjenestetilbud til en etnisk mangfoldig befolkning

Anne Britt Djuve, Miriam Latif Sandbæk og Henriette Lunde

Fafo-rapport 2011:35

Nettutgave

Forskningstema: Det flerkulturelle samfunnet

Målsettingen om likeverdige offentlige tjenester har bred politisk oppslutning. Men hva betyr det i praksis? Hva skal til for at en tjeneste skal være likeverdig? Vi har intervjuet ansatte og ledere i barnehager, kvalifiseringsprogram og hjemmebaserte tjenester om hvordan de forstår begrepet likeverdige tjenester, hvilke utfordringer de møter med å utforme slike tjenester, og hvilke praktiske løsninger de har valgt.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 20226