Skip to main content
  • Fafo-rapport 2011:34
  • Jørgen Svalund

Undersysselsetting og ufrivillig deltid

Varighet og veien videre

  • Fafo-rapport 2011:34
 

Undersysselsetting og ufrivillig deltid er en utfordring for den enkelte som opplever det, for samfunnsøkonomien og for velferdsstaten. I denne rapporten stiller vi følgende spørsmål: Hvor lenge er sysselsatte undersysselsatt eller ufrivillig deltidssysselsatt? Hva skjer med de som beveger seg bort fra undersysselsetting og ufrivillig deltid? Får de lengre arbeidstid, endrer de oppfatning om behovet for å ha en lengre arbeidstid eller går de ut av arbeidslivet? Rapporten beskriver variasjon mellom ulike grupper av sysselsatte, kvinner og menn, unge og eldre, og personer med kort og lengre utdanning. Videre berøres betydningen av ansiennitet på arbeidsplassen, arbeidstidsordning, næring og yrke.

  • Publisert: 1. mars 2011
  • Ordrenr. 20225
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-845-0 (papirutgave)ISBN 978-82-7422-846-7 (nettutgave)ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere