Skip to main content
  • Fafo-rapport 227
  • Inger Marie Hagen og Arne Pape

Medspillere eller motspillere?

Lederes og tillitsvalgtes erfaringer med Hovedavtalen i staten

  • Fafo-rapport 227
 

Hovedavtalen i staten legger grunnlaget for statsansattes rett til medbestemmelse og innflytelse på sin egen arbeidsplass. Rapportens første del setter søkelyset på Hovedavtalens rolle i den daglige driften av åtte store statlige virksomheter: Statens Vegvesen, Posten, Forsvaret, NSB, Fengselsetaten, Trygdeetaten, Ligningsetaten og Arbeidsmarkedsetaten. Ledere og tillitsvalgte gir uttrykk for at Hovedavtalen spiller en viktig rolle i virksomhetene og at avtalen sies å være et godt redskap både for ansattes innflytelse og for god drift.

Rapportens del to tar for seg Hovedavtalens rolle i store omorganiseringsprosesser. Her er utvalget begrenset til Statens Vegvesen, Posten, Forsvaret, NSB og Fengselsetaten. Undersøkelsen tyder på at aktiv medvirkning fra de ansattes organisasjoner er en viktig betingelse for vellykket omstilling. Hovedavtalen danner i stor grad grunnlaget for en slik medvirkning.

  • Publisert: 17. februar 1997
  • Ordrenr. 227
  • ISBN
    ISBN 82-7422-193-1
Last ned publikasjonen