Skip to main content
Axel West Pedersen

Mellom arbeid og pensjon

  • Fafo-rapport 223
  • Fafo-rapport 223

Denne rapporten er basert på en spørreundersøkelse rettet mot befolkningen mellom 60 og 70 år. Spørsmålene som søkes belyst er blant annet:

Hva er det typiske tidspunktet for yrkesavgang blant dagens yrkesaktive, hvilke pensjonsordninger benyttes, og hvordan varierer dette mellom ulike grupper i arbeidsmarkedet? Hvilke behov og preferanser gjør seg gjeldende blant disse seniorene når det gjelder overgangen mellom arbeid og pensjon, og vil deres valg av avgangstidspunkt eventuelt kunne påvirkes gjennom tilpasninger i jobbsituasjonen eller ved bruk av økonomiske belønninger for å utsette pensjoneringen?

  • Publisert: 13. februar 1997
  • Ordrenr. 223
Last ned publikasjonen