Skip to main content
  • Fafo-rapport 2014:10
  • Tomas Berglund & Ingrid Esser

Modell i förändring. Landrapport om Sverige

NordMod2030. Delrapport 8

  • Fafo-rapport 2014:10
 

Denne rapporten skildrer den svenske velferdsstatens og det svenske arbeidsmarkedets utvikling fra 1990 og fram mot i dag. Perioden preges av store og avgjørende forandringer på en rekke områder. Lavere organisasjonsgrad og større sosiale forskjeller er to utviklingstrekk ved det svenske samfunnet.

Rapportens ambisjon er å gi en bred beskrivelse av utviklingen basert på tidligere forskning.

  • Publisert: 6. oktober 2014
  • Ordrenr. 20357
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0097-3 (papirutgave)ISBN 978-82-324-0098-0 (nettutgave)ISSN 0801-6143