Fafo-rapporter

Rapportsøk

Næringslivets favorittkommuner
En undersøkelse av næringslivets holdninger til det offentlige tjenestetilbudet i kommunene

Per Egil Hødnebø og Jørgen Lund

Fafo-rapport 175

Nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Hvordan opplever bedriftsledere tjenestetilbudet i kommunesektoren? Hvor tilfreds er de med de rammebetingelsene som påvirker verdiskapningen i bedriftene?

Dette er hovedfokuset i en spørreundersøkelse blant bedriftsledere om betydningen av offentlige tjenester i 60 av de største kommunene i landet.

Følgende problemstillinger drøfte og analyseres i rapporten:

    Hvilke faktorer er viktige når beslutninger om fortsatt lokalisering av bedriften fattes?

  • Hvilke tjenestetilbud i den offentlige og kommunale tjenesteyting ser næringslivet på som viktige?
  • Hvor tilfredse er bedriftsledere med den offentlige tjenestevirksomheten, som: Infrastruktur, velferd, forskning/utdanning, miljø, arbeidsmarkedstiltak og skatter/avgifter?
  • Hvor tilfreds er næringslivet med den kommunale næringspolitiske satsingen, og hvilken rolle ønsker bedriftsledere at næringspolitikken skal spille: Skal den være forvaltningspreget, opptatt av enkeltbedriftenes ve og vel eller skal den være opptatt av de langsiktige og strategiske linjene?
  • Hvordan opplever næringslivet kommunen som yter av service, og på hvilke tjenesteområder kan servicen bli bedre?

Næringslivets svar på disse spørsmålene har i rapporten resultert i en rangering av kommunene etter hvor tjenestevennlige næringslivet opplever dem å være.

Utgitt: 1994 Id-nr.: 175