Skip to main content
  • Fafo-rapport 2007:29
  • Bård Jordfald

NTL og lokale lønnsforhandlinger

Fordeling eller belønning?

  • Fafo-rapport 2007:29
 

Rapporten beskriver NTL-forhandlere sine erfaringer med de lokale forhandlingene som ble gjennomført i staten høsten 2006. I tillegg er det trukket veksler på et datamaterial fra 2002, for å se om det har vært endringer i holdninger eller i hvordan forhandlingene gjennomføres.  Rapporten ser nærmere på hva forhandlerne mener er rettmessige kriterier i lønnsdannelsen, hvilke fordelingsprofiler de foretrekker og deres beskrivelser og oppfatninger av selve forhandlingsprosessen. I tillegg settes søkelyset på de økonomiske resultatene og hvorledes pengene ble fordelt. Rapporten avsluttes med en drøfting som tar for seg de utfordringene forbundet står overfor i den lokale lønnsdannelsen i tariffområdet.

  • Publisert: 24. februar 2007
  • Ordrenr. 20029
  • ISBN
    ISBN 82-7422-595-3ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen