Fafo-rapporter

Rapportsøk

Nye velferdssignaler
En analyse av stortingsmeldinger og offentlige utredninger om velferdspolitikken

Inger Lise Skog Hansen og Arne Backer Grønningsæter

Fafo-rapport 2010:40

Nettutgave

Prosjekt: Nye velferdssignaler?

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen, Arne Backer Grønningsæter

Denne rapporten handler om utviklingen i velferdspolitikken de siste 15 årene. Oppmerksomheten er rettet mot et utvalg stortingsmeldinger og offentlige utredninger på velferdsfeltet. Hensikten har vært å undersøke hvilke signaler og ideer om velferdspolitikken som kan leses ut av disse offentlige dokumentene. Hva er myndighetene opptatt av, og hva er de viktigste velferdspolitiske signalene om hvordan velferds- og sosialpolitikken skal utvikles videre? I hvilken grad gis det signaler om en ny velferdspolitikk og sosialpolitiske grep som rokker ved prinsippene for den norske velferdsmodellen? Prosjektet er en oppfølging av Fafo-rapporten Velferdssignaler fra 1994.

Utgitt: 2010 Id-nr.: 20184