Fafo-rapporter

Rapportsøk

Nyskaping i norsk næringsliv

Torunn Kvinge, Lars Lindholt og Linda Støle

Fafo-rapport 191

Nettutgave

Nyskaping er en viktig forutsetning for økonomisk vekst og innebærer ikke bare radikale oppfinnelser, men stadig pågående forbedringsprosesser i næringslivet.

I denne rapporten drøfter vi begrepene innovasjon og nyskaping og hvilken betydning nyskaping har for økt vekst og velstand. Tilgjengelige data om nyskapende virksomhet i Norge og sammenlikninger med andre OECD-land oppsummeres. Vi diskuterer faktorer som er viktige for å få til nyskaping og myndighetenes rolle i å forbedre næringslivets nyskapingsevne.

Utgitt: 1996 Id-nr.: 191