Skip to main content
  • Fafo-rapport 2013:15
  • Jon M. Hippe og Øyvind Berge m.fl.

Ombyggingens periode. Landrapport om Norge 1990–2012

NordMod2030. Delrapport 5

  • Fafo-rapport 2013:15
 

Landene i Norden har klare likhetstrekk. Med sine små åpne økonomier, velutviklede velferdsstater og organiserte arbeidsliv, har de gitt opphav til begrepet «de nordiske modellene». NordMod2030 er et nordisk forskningsprosjekt som skal identifisere og diskutere hvilke utfordringer landene vil måtte takle i årene fram mot 2030. Hensikten er å bidra til at det blir utformet strategier som kan videreutvikle de nordiske modellene.

  • Publisert: 22. mars 2013
  • Ordrenr. 20305
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-996-9 (papirutgave)ISBN 978-82-7422-997-6 (nettutgave)ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen