Fafo-rapporter

Rapportsøk

Befolkningsendringer og de nordiske velferdsstatene
NordMod2030. Delrapport 2

Tone Fløtten, Åsmund Hermansen, Anne Hege Strand og Kristian Rose Tronstad

Fafo-rapport 2013:14

Nettutgave

Forskningstema: Den nordiske modellen

Forskere på Fafo: Tone Fløtten, Anne Hege Strand

Landene i Norden har klare likhetstrekk. Med sine små åpne økonomier, velutviklede velferdsstater og organiserte arbeidsliv, har de gitt opphav til begrepet «de nordiske modellene». NordMod2030 er et nordisk forskningsprosjekt som skal identifisere og diskutere hvilke utfordringer landene vil måtte takle i årene fram mot 2030. Hensikten er å bidra til at det blir utformet strategier som kan videreutvikle de nordiske modellene.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20304