Skip to main content
Jon Erik Dølvik

Grunnpilarene i de nordiske modellene

Et tilbakeblikk på arbeidslivs- og velferdsregimenes utvikling. NordMod2030. Delrapport 1

  • Fafo-rapport 2013:13
  • Fafo-rapport 2013:13

Landene i Norden har klare likhetstrekk. Med sine små åpne økonomier, velutviklede velferdsstater og organiserte arbeidsliv, har de gitt opphav til begrepet «de nordiske modellene». NordMod2030 er et nordisk forskningsprosjekt som skal identifisere og diskutere hvilke utfordringer landene vil måtte takle i årene fram mot 2030.

  • Publisert: 20. mars 2013
  • Ordrenr. 20303
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere