Skip to main content
  • Rolf K. Andersen og Silje Andresen

Oppfølging av lærlinger i Akershus

  • Fafo-rapport 2016:31
  • Fafo-rapport 2016:31

I denne rapporten kartlegges kvaliteten på oppfølgingen av lærlingene i Akershus. Kartleggingen skal gi Akershus fylkeskommune en mulighet til å vurdere om det er behov for et mer målrettet kvalitetsutviklingsarbeid i fylkeskommunen. Videre om det er enkelte bransjer/fag eller opplærings-kontor og enkeltbedrifter som skiller seg ut positivt, og som kan bidra med sine erfaringer i det videre utviklingsarbeidet. Rapportens problemstillinger er:

  • Hvor god oppfølging får lærlingene i Akershus?
  • Er det tydelige kvalitetsforskjeller mellom bransjene eller mellom enkeltfag?
  • Er det områder innenfor «god oppfølging» der kvaliteten er særlig god ellersærlig avvikende?
  • Publisert: 28. oktober 2016
  • Ordrenr. 20593

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Akershus fylkeskommune