Skip to main content
Rolf K. Andersen og Silje Andresen

Oppfølging av lærlinger i Akershus

 • Fafo-rapport 2016:31
 • Fafo-rapport 2016:31

I denne rapporten kartlegges kvaliteten på oppfølgingen av lærlingene i Akershus. Kartleggingen skal gi Akershus fylkeskommune en mulighet til å vurdere om det er behov for et mer målrettet kvalitetsutviklingsarbeid i fylkeskommunen. Videre om det er enkelte bransjer/fag eller opplærings-kontor og enkeltbedrifter som skiller seg ut positivt, og som kan bidra med sine erfaringer i det videre utviklingsarbeidet. Rapportens problemstillinger er:

 • Hvor god oppfølging får lærlingene i Akershus?
 • Er det tydelige kvalitetsforskjeller mellom bransjene eller mellom enkeltfag?
 • Er det områder innenfor «god oppfølging» der kvaliteten er særlig god ellersærlig avvikende?
 • Publisert: 28. oktober 2016
 • Ordrenr. 20593
 • ISBN
  ISBN 978-82-324-0321-9 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0322-6 (nettutgave)ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

 • Akershus fylkeskommune