Skip to main content
  • Fafo-rapport 2017:36
  • Silje Andresen, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad

På prøve

Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2017

  • Fafo-rapport 2017:36
 

I denne rapporten evaluerer vi matematikkeksamen gitt på 10. trinn våren 2017. Overordnet spør vi om årets eksamen er og oppleves å være rettferdig. Mer konkret undersøker vi om det er samsvar mellom oppgavene som er gitt til eksamen, elevenes kompetansemål og den opplæringen de har fått. I tillegg ser vi på hvordan eksamen er utformet, både med tanke på illustrasjoner, layout og bruken av tekstoppgaver, og vi vurderer arbeidsmengde og vanskegrad. Til slutt tar vi for oss sensorenes erfaringer og utfordringer med hensyn til skolering i forkant og deres vurdering av besvarelsene. I to følgende rapporter skal vi se på eksamen i 2018 og i 2019.

  • Publisert: 14. desember 2017
  • Ordrenr. 20644
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0410-0 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0411-7 (nettutgave)ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Utdanningsdirektoratet