Fafo-rapporter

Rapportsøk

Rekruttering, frafall og overgang til læreplass på restaurant- og matfag

Rolf K. Andersen og Silje Andresen

Fafo-rapport 2016:09

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen, Silje Andresen

Utdanningsprogrammet restaurant- og matfag i videregående skole har hatt stor nedgang i antall søkere. Faget er også den yrkesfaglige opplæringen med lavest andel som gjennomfører studieløpet. Problemstillingen i denne rapporten er tredelt:

  • Hvorfor er det mange elever som ikke får læreplass, og hva karakterisererdenne gruppen?
  • Hva er årsakene til frafall og lav motivasjon blant elevene innen utdanningsprogrammet? Kan årsakene ligge i selve utdanningstilbudet?
  • Hvorfor lykkes elevene på restaurant- og matfag i liten grad i å fullføreopplæringen?

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20571