Skip to main content
  • Anna Hagen Tønder og Sol Skinnarland

Rekruttering til design- og håndverksfagene

  • Fafo-rapport 2016:10
  • Fafo-rapport 2016:10

I denne rapporten presenteres resultatene fra en undersøkelse som er gjennomført i forbindelse med gjennomgangen av tilbudsstrukturen i videregående opplæring. Her retter vi søkelyset mot rekrutteringen til utdanningsprogrammet design og håndverk. Oppdragsgiver for prosjektet er Utdanningsdirektoratet. Hovedformålet med undersøkelsen har vært å få mer kunnskap om forhold som har betydning for rekrutteringen av søkere til design og håndverk og til de ulike fagene innen utdanningsprogrammet. I rapporten benytter vi oss dels av analyser av registerdata og statistikk og dels av kvalitative intervjuer på skolenivå som er gjennomført i forbindelse med prosjektet.

  • Publisert: 29. mars 2016
  • Ordrenr. 20572

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Utdanningsdirektoratet