Fafo-rapporter

Rapportsøk

Rekruttering til design- og håndverksfagene

Anna Hagen Tønder og Sol Skinnarland

Fafo-rapport 2016:10

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Prosjekt: Rekruttering til design- og håndverksfagene

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder

I denne rapporten presenteres resultatene fra en undersøkelse som er gjennomført i forbindelse med gjennomgangen av tilbudsstrukturen i videregående opplæring. Her retter vi søkelyset mot rekrutteringen til utdanningsprogrammet design og håndverk. Oppdragsgiver for prosjektet er Utdanningsdirektoratet. Hovedformålet med undersøkelsen har vært å få mer kunnskap om forhold som har betydning for rekrutteringen av søkere til design og håndverk og til de ulike fagene innen utdanningsprogrammet. I rapporten benytter vi oss dels av analyser av registerdata og statistikk og dels av kvalitative intervjuer på skolenivå som er gjennomført i forbindelse med prosjektet.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20572