Skip to main content

Rekruttering til design- og håndverksfagene


Hovedformålet med dette prosjektet er å få en bedre forståelse for ulike forhold som har betydning for rekrutteringen av søkere til design- og håndverksfagene.

De siste årene har det vært en betydelig nedgang i antall søkere til utdanningsprogrammet design og håndverk i videregående opplæring.

Forskere

Tidligere ansatt

Anna Hagen Tønder

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Anna Hagen Tønder

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    desember 2015
  • Avsluttes:
    april 2016

Oppdragsgiver

  • Utdanningsdirektoratet