Fafo-rapporter

Rapportsøk

Ringer i Vannet
NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Magne Bråthen og Lise Lien

Fafo-rapport 2015:23

Nettutgave

NHO-prosjektet Ringer i Vannet ønsker å motivere medlemsbedriftene til å bidra i arbeidet med å inkludere personer med redusert arbeidsevne i større grad enn tidligere. I prosjektet legges det til rette for et mer forpliktende samarbeid mellom attføringsbedrifter og arbeidsgivere, og samtidig legges det vekt på arbeidsgivernes behov for arbeidskraft. I rapporten beskrives metoden som benyttes og hvilke elementer som kan ha verdi for det videre arbeidet med å få personer utenfor arbeidsstyrken over i relevante og langsiktige ansettelsesforhold.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20428