Skip to main content
Magne Bråthen og Lise Lien

Ringer i Vannet

NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

  • Fafo-rapport 2015:23
  • Fafo-rapport 2015:23
NHO-prosjektet Ringer i Vannet ønsker å motivere medlemsbedriftene til å bidra i arbeidet med å inkludere personer med redusert arbeidsevne i større grad enn tidligere. I prosjektet legges det til rette for et mer forpliktende samarbeid mellom attføringsbedrifter og arbeidsgivere, og samtidig legges det vekt på arbeidsgivernes behov for arbeidskraft. I rapporten beskrives metoden som benyttes og hvilke elementer som kan ha verdi for det videre arbeidet med å få personer utenfor arbeidsstyrken over i relevante og langsiktige ansettelsesforhold.
  • Publisert: 25. mars 2015
  • Ordrenr. 20428
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere