Skip to main content
  • Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen

Samordnet bosetting av flyktninger

Perspektiver fra IMDi, Husbanken og kommunene

  • Fafo-rapport 2015:08
  • Fafo-rapport 2015:08

Denne rapporten handler om samordning mellom Husbanken, IMDi og kommunene i arbeidet med bosetting av flyktninger, og betydningen av gode boligløsninger i kommunene. Oppdragsgivere er Husbanken og IMDi. Studien er basert på kvalitative intervjuer, deltagelse på kommunesamlinger og dokumentstudier.

  • Publisert: 19. mai 2015
  • Ordrenr. 20413

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Husbanken Region Midt-Norge