Skip to main content
 • Fafo-rapport 157
 • Kristine Nergaard

Samarbeid og selvstendighet

Norsk Lærerlags alliansesituasjon

 • Fafo-rapport 157
 

Som landets største frittstående arbeidstakerorganisasjon kan Norsk Lærerlag velge mellom ulike samarbeidsformer. Alliansealternativene spenner fra sak-til-sak samarbeid på fritt grunnlag til innmelding i en av hovedorganisasjonene. Denne rapporten drøfter Norsk Lærerlags alliansesituasjon.

Følgende problemstillinger blir reist:

 • Hvilke forhold er det viktig å øve innflytelse på, og hvordan kan en allianse bidra til dette
 • Hvilke føringer på alliansevalg legger dagens forhandlingsordninger, og hvordan kan disse endre seg
 • Hvilke nasjonale og internasjonale kanaler til politisk og yrkesfaglig innflytelse finnes, og er adgang til disse avhengig av bestemte alliansevalg
 • Hva kjennetegner de ulike hovedorganisasjonene
 • Utfordringer og allianser i et scenarioperspektiv
 • Publisert: 26. januar 1993
 • Ordrenr. 157
 • ISBN
  ISBN 82-7422-111-7

Fafo-forskere