Fafo-rapporter

Rapportsøk

Skytjenester for offentlig sektor
Avveininger og internasjonale erfaringer

Johan Røed Steen

Fafo-rapport 2022:22

Last ned nettutgave

Forskere på Fafo: Johan Røed Steen

Denne rapporten diskuterer problemstillinger knyttet til digital suverenitet og muligheten for en offentlig eid nasjonal skytjeneste.

I tråd med anbefalinger i Regjeringens strategidokumenter kjøper offentlige virksomheter i økende grad skytjenester i markedet og disse understøtter allerede en rekke viktige offentlige tjenester. Dette reiser spørsmål blant annet knyttet til fremtidig avhengighet av leverandører, datasikkerhet, personvern og juridisk risiko fordi data lagres utenlands, eller behandles av leverandører underlagt andre lands jurisdiksjon. Rapporten diskuterer prinsipielle avveininger nasjonale myndigheter står ovenfor ved valg av eierskapsmodeller og organisering av skyløsninger. Hvilke vurderinger har norske myndigheter gjort, og hvordan har andre land valgt å innrette skytjenester for offentlig sektor? Rapporten oppsummerer kunnskapsgrunnlaget på feltet og ser nærmere på erfaringer fra Tyskland, Nederland og Danmark, som i ulik grad benytter egne statlige skytjenester.

Utgitt: 2022 Id-nr.: 20825