Fafo-rapporter

Rapportsøk

Sosialpolitisk kalender 2. utg.
En oppslagsbok om endringer innenfor helse- og sosialpolitikken

Jon M. Hippe

Fafo-rapport 082

Nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Utgitt: 1988 Id-nr.: 082

Sosialpolitisk kalender 1975 - 1987