Skip to main content
Jon M. Hippe

Spillet om velferdsstaten

Beskrivelse og diskusjon av utviklingstrekk i velferdsstaten

  • Fafo-rapport 083
  • Fafo-rapport 083

Velferdsstaten gir oss en sosial og økonomisk sikkerhet som for bare en generasjon siden var utenkelig. Likevel er kritikken mot velferdsstaten sterk. Det siste tiåret har utviklingen vist oss at velferdsstaten har stanget i skattetaket. Dette reiser et avgjørende spørsmål for politikerne og fagbevegelsen: Hvordan finne nye måter å organisere velferdssamfunnet på uten at solidariteten tilsidesettes?
Boka reiser debatten og gir en beskrivelse av viktige utviklingstrekk i velferdsstaten.

Følgende står sentralt:

  • Hva kjennetegner en velferdsstat?
  • Utviklingen i helse-, sosial- og trygdesektoren på 1970- og 80-tallet.
  • Utviklingsmuligheter for velferdssamfunnet.
  • Arbeidsmarkedsbaserte velferdsordninger som alternativ til offentlige velferdstjenester.
  • Publisert: 5. januar 1988
  • Ordrenr. 083
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere