Skip to main content
  • Fafo-rapport 2013:32
  • Mona Bråten og Heidi Nicolaisen

Tilrettelegging i buss, renhold og vakthold

Hvorfor så vanskelig?

  • Fafo-rapport 2013:32
 

Hva skyldes manglende tilrettelegging i deler av privat servicesektor? I denne rapporten søker vi å finne forklaringer på hvorfor enkelte bransjer i privat servicesektor skiller seg ut fra industrien og store deler av offentlig sektor ved at de i mindre grad tilrettelegger for arbeidstakere i ulike livssituasjoner. Vi konsentrerer oss om bransjene buss, renhold og vakthold, og legger vekt på hvordan konkurranseutsetting og anbud påvirker virksomhetenes vilje og evne til å drive tilretteleggingsarbeid.

  • Publisert: 18. februar 2013
  • Ordrenr. 20322
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0028-7 (papirutgave)ISBN 978-82-324-0029-4 (nettutgave)ISSN 0801-6143

Fafo-forskere