Fafo-rapporter

Rapportsøk

Tjenestepensjon, utdanning og lønn

Christer Hyggen og Geir Veland

Fafo-rapport 2008:46

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

I denne rapporten undersøker vi tjenestepensjonenes lønnsmessige betydning i privat og offentlig sektor. Vi undersøker om det er slik at de relativt sett bedre tjenestepensjonsordningene i offentlig sektor kompenserer for de lavere lønningene i offentlig sektor sammenlignet med privat sektor. Rapporten inneholder beregninger av tjenestepensjonenes lønnsmessige betydning for ansatte med ulik utdanning i de ulike hovednæringsområdene i privat og offentlig sektor. Rapporten beskriver også trender og utviklingstrekk i det private tjenestepensjonsmarkedet for ulike utdanningsgrupper.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 20088