Skip to main content
  • Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie

Trenger du hjelp?

Oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet – færre utkastelser

  • Fafo-rapport 469
  • Fafo-rapport 469

Rapporten er første delrapport av tre hvor Fami evaluerer «Samarbeidsprosjektet – færre utkastelser» på oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet. Samarbeidsprosjektet har som målsetting å minske antallet begjæringer om utkastelse og gjennomførte utkastelser i tre bydeler i Oslo i 2004–2005. Denne rapporten omhandler prosjektets første halvår (oppstarten) og konsentrerer seg blant annet om prosjektets målsettinger og sammensetning, organisering og hvordan prosjektgruppen ved oppstarten valgte å fortolke og operasjonalisere sitt oppdrag. Rapporten inneholder også en forundersøkelse av registerdata fra Namsmannen i Oslo omkring fremsatte begjæringer og gjennomførte utkastelser i Oslo fra 1996 til 2004.

  • Publisert: 6. februar 2005
  • Ordrenr. 469
Last ned publikasjonen